Konsthistoriska Klubben i Linköping är en förening för konst- och kulturintresserade.

Syftet med klubben är att skapa mötesplatser för människor med kulturella intressen. Genom olika aktiviteter vill vi ge möjlighet till konstbildning och konstupplevelser och bidra till en social gemenskap.

Extra meddelande till KKL:s medlemmar pga Coronaviruset

KKLs årsmöte uppskjutet tills vidare!
Vi pausar alla KKLs aktiviteter tills allt lugnat ner sig.
Den som betalat in till Boråsresan och/ eller årsmötets måltid
kan ta kontakt med Gullbritt Weiland per mail gullbritt.weiland@telia.com

 

Inga Hjohlman, träskulptur hos Galleri Vreta Kloster
Foto. Anita Hull