Konsthistoriska Klubben i Linköping är en förening för konst- och historieintresserade.

Syftet med klubben är att skapa mötesplatser för människor med kulturella intressen. Genom olika aktiviteter vill vi ge möjlighet till konstbildning och konstupplevelser och bidra till en social gemenskap.

 

Helene Schjerfbeck. Sårad soldat, 1880