Klubbens historia

Konsthistoriska klubben har en lång historia, då den startades 1974 av en grupp, som studerat konsthistoria tillsammans. Några av dessa är fortfarande aktiva men naturligtvis har nya medlemmar kommit till under åren. Vi är för närvarande närmare 200 medlemmar. Verksamheten har allt sedan starten präglats av lusten att lära och förstå hur människan skapat sina föremål, bilder och sina boningar.
Klubbens historia finns till stora delar dokumenterad i tidskriften ”Konstvetaren” som ges ut med ett nummer per år sedan starten.

KKL verksamhetsområden utan rubrikAktiviteter

föreläsningar-150x100  Föreläsningsverksamhet
Minst fyra gånger om året kommer välmeriterade föreläsare och håller föreläsningar om konst och arkitektur av vitt skilda slag. Ibland gör vi tematiska serier av föreläsningar som till exempel  ”Moderna tider” eller ”Dalamålare”. Ibland tar vi upp samhällsaktuella ämnen som gestaltas i konsten eller speglar utställningar som är på gång.

afterwork-150x100  Art After Work

Detta är en aktivitet som oftast sker i närområdet Östergötland på tidig kvällstid. Vi upplever konst och arkitektur tillsammans med hjälp av ciceroner eller gör besök hos konstnärer i deras ateljéer. Ofta blir det någon typ av förtäring och socialt umgänge i dessa sammanhang.

cafe-150x100  Konstcafé
Konstcafé innebär ett besök på café vid ett utvalt tillfälle och där vi talar om konstupplevelser eller tittar på något närbeläget konstverk. Ibland smider vi planer för framtida upplevelse. Då och då träffar vi någon yrkesverksam inom konstområdet.

resor  Resor
Gemensamma resor går till utlandet en gång per år i samarbete med reseföretag. Inom Sverige gör vi flera resor per år som vi själva står för. Resornas mål är att besöka museer eller andra utställningar eller titta på unik arkitektur. Vi har alltid professionella guidningar då vi besöker utställningar.

 

seminarium-150x100  Konstvetarseminarier

Konstvetarseminarium är en studieform där deltagarna bidrar till kunskapsutvecklingen i gruppen. Alla medverkar aktivt med sina kunskaper och bestämmer gemensamt vad studierna ska ägnas åt. Vi träffas var tredje vecka. För närvarande finns det fyra aktiva grupper om ca 10 personer.
Om du är intresserad att tillhöra någon grupp hör av dig till oss.

 

konstvetaren-150x100  Tidskriften ”Konstvetaren”

Konstvetaren är vår gemensamma medlemsskrift som i första hand skrivs av och för klubbens medlemmar. Även studenter inom konstområdet och våra föredragshållare kan bidra med artiklar. Konstvetaren bidrar med fördjupande inslag från årets verksamhet och ger utblickar inom teman som klubben har tagit upp i olika sammanhang. De senaste årens utgåvor hittar Du här.

 

Samarbetspartner

Folkuniversitetet, Östergötlands museum
KKL är medlem i Sveriges konstföreningar och i Skådebanan i Östergötland

Styrelsemedlemmar 2018-2019

Eva Flogell, Ingela Gustafsson, Gullbritt Weiland, Anita Hull,   Kerstin Lundin,  Staffan Rudner, Niclas Franzén, Ingrid Andersson och Inez Isaksson Vogel (suppleant)