Löpsedel

Höstprogrammet är här.

Se höstresan till Stockholm!

Kalendarium

2019

26 september kl 1800

endast_medl Art After Work

Den blå färgen i konsten och livet
Föreläsare Kerstin Svedbäck

Plats: Föreningshuset Fontänen, Vagnhallen

Information
Kerstin kåserar om färgens betydelse i historiska målningar och byggnader samt hur den inordnats i några olika färgläror. Vad skrev Goethe om blått? Kandinskys syn på färgens betydelse. Hur påverkas vi av färg i olika sammanhang?
Anmälan till Kerstin Lundin senast den 23 september kerstin.lundin@bredband.net, 013-131774 eller 0703409043

8 oktober kl 1800

endast_medl Art After Work

Gottfrid, Milles och jag
Föreläsare Stina Opitz

Plats: Föreningshuset Fontänen, Vagnhallen

Information
Sommaren 2017 blev Stina inbjuden att ställa ut tillsammans med Gottfrid Larsson och Carl Milles på Vadstena slott.
Stina tänker berätta om hur mötet med dessa sedan länge döda skulptörer kom till och hur det till slut landade. Alla tankar kring om och hur hon skulle kunna ”samtala” med dessa klassiska skulptörer och hur hon skulle kunna bli en intressant medutställare och motpart. Närmanden och fjärmanden, våndor och fantastiska ögonblick, svårigheter och lösningar. Samt den eviga frågan om monumentens roll.
Stina kommer även att ta upp sina egna två offentliga verk ”Cirkulation” (Hundringen som den kallas i folkmun) och ”Utomjordingen” som nyligen monterats på Timmermansplatsen i Linköping.
Anmälan till Kerstin Lundin senast den 6 oktober kerstin.lundin@bredband.net, 013-131774 eller 0703409043

4 november kl 1800

endast_medl Art After Work

Bilder som talar med varandra
Föreläsare Cecilia Lindheimer

Plats: Föreningshuset Fontänen, Vagnhallen

Information
Vi tänker oftast inte så mycket på hur bilder presenteras och i sällskap med vilka andra bilder. Det är själva poängen med en bra hängning, att man inte ska tänka på det. Men ibland kan man ta ett steg bakåt och fundera över varför just de två eller tre verken hänger bredvid varandra. Inte som en diptyk eller triptyk, men två eller tre enskilda verk presenterade på samma vägg. Är det formen i bilderna, färgen eller innehållet som gör att de passar tillsammans, eller finns det en djupare mening? Ibland har konstnären egna tankar kring det, ibland hamnar bara bilder hipp som happ. En del bilder talar tydligt till varandra och stärker varandras budskap. Om det ska samtalet handla.
Anmälan till Kerstin Lundin senast den 31 oktober kerstin.lundin@bredband.net, 013-131774 eller 0703409043

18 november

endast_medlResa

Resan går till Stockholm med besök på Konserthuset och Riksdagshuset.

Information
Vi ger oss av från Borggården kl 8.00 den 18 november. Resans första stopp är vid Konserthuset där vi får en guidad visning.

Efter besöket på konserthuset far vi ut till Djurgården och äter lunch på Hasselbacken. Därefter fortsätter resan till Riksdagshuset.Vi träffas 30 minuter före visningen för att klara av inpassering och säkerhetskontroll. Väskor och ytterkläder måste av säkerhetsskäl låsas in i förvaringsskåp. Skåpen kräver en tiokrona i deposition som returneras efter besöket. Tag med id-handling för att styrka identitet. Den guidade visningen omfattar både byggnaden och dess verksamhet samt konsten.

Pris: 675 kr. I priset ingår bussresa, lunch och guidningar på Konserthuset och Riksdagshuset. De som önskar fika på resan Linköping /Stockholm tar själva med vad de vill ha.
Anmälan till Ingrid Andersson 070-0923436 eller via e-post ingrid15andersson@gmail.com senast den 7 november.
OBS begränsat antal deltagare 25 personer
Efter vårt besked om plats för deltagande insättes belopet 675 kr på PG 73 07 24-2. Anmälan är bindande efter anmälningstidens utgång.

För detaljerat program se här