Löpsedel

Sommarens program 2019 har kommit.

Också en blänkare om en höstresa!

Kalendarium

2019

4 juni

endast_medlPromenad

Onkel Adamsgården är en stadsgård med byggnader från 1700- och 1800-talet och en restaurerad trädgård.
Vi samlas vid Gymnastikhuset på Hunnebergsgatan kl. 14.00 för en promenad tillsammans med Sigvard Hallendorf som även kommer att guida oss på Onkel Adamsgården.
Kostnad för guidning och fika i Onkel Adamsgårdens trädgård 100 kr, som betalas på plats.

Anmälan till Anders Lundgren senast 31 maj anders.lundgren.linkoping@gmail eller 073-
9384514
Deltagarantalet är begränsat


21 augusti

endast_medlResa

Besök av  Charlottenborgs slott i Motala
Charlottenborgs slott har anor från 1600-talet och är vackert beläget vid Motala ström. På slottet visas Sophia Isbergs fantastiska träsniderier från mitten av 1800-talet Vi får en guidad visning av slottet och Sophia Isbergs utställning samt kaffe och bulle som serveras på slottet.
Vi samlas på parkeringsplatsen i Trädgårdsföreningen kl.13.00 för avfärd med bil. Vid anmälan ange om du åker i egen bil och i så fall om du kan ta med passagerare eller vara passagerare. Medpassagerare delar på bilkostnaden.
Kostnad för guidning och fika 150 kr som betalas till Konsthistoriska klubbens PG 730724-2.
Anmälan till Gullbritt Weiland senast 18 augusti gullbritt.weiland@telia.com eller 070-
2718690
Begränsat antal deltagare


November

endast_medlResa

Vi vill redan nu meddela att vi planerar en resa med buss till Stockholm i november med besök bland annat på Konserthuset. Byggnaden är ett framstående exempel på svensk 1920-tals klassicism och flera av 1920-talets främsta svenska konstnärer och formgivare bidrog till interiörens gestaltning där Grünewaldsalen räknas till höjdpunkten.
Mer information lämnas i Höstprogrammet