LÖPSEDEL

Extra meddelande till KKL:s medlemmar pga Coronaviruset

KKLs årsmöte uppskjutet tills vidare!
Vi pausar alla KKLs aktiviteter tills allt lugnat ner sig.
Den som betalat in till Boråsresan och/eller årsmötets måltid
kan ta kontakt med Gullbritt Weiland per mail gullbritt.weiland@telia.com

KALENDARIUM 2020

Nu har vårens program kommit. Snabblänk finns här.