Alla medlemmar är välkomna att låna i vårt gemensamma bibliotek!
Biblioteket finns i Skådebanans lokaler i Linköpings Trädgårdsförening, dels en trappa ner, men också i ett förråd på andra våningen, eftersom våra seminariegrupper behöver litteraturen. Det är tillgängligt för seminariernas deltagare, och för alla i KKL när Skådebanan håller  öppet

Utlåningen bygger på ömsesidigt förtroende. Man antecknar sitt namn, adress och telefonnummer i liggaren, med datum och boktitel, och markerar också när boken sedan är återlämnad. Lånetid efter behov, t.ex. kan man behöva en bok en hel termin när man deltar i KKL:s konstvetarseminarier.

Det finns också en referensavdelning med uppslagsböcker, som inte kan lånas hem.

Biblioteket innehåller ungefär 800 volymer, och växer sakta, mest med hjälp av donationer.

KKLsbibliotek-Arends-foto-286x214

Catharina, Charlotte, Majken och Pär i biblioteket. Foto A. Wallenquist

 

kortkatalog

 

Klicka på bilden för att se katalogen över KKL:s bokbestånd.

 

 

 

Bilder från Öppet Hus i biblioteket 15 mars 2016

2016-03-15 15.37.10

 

 

2016-03-15 15.37.54

2016-03-15 15.36.11

2016-03-15 15.36.42

Bilder Charlotte Kroon & Arend Wallenquist


 

 

 

Exlibris

Vi har fyra Exlibris genom åren, det nyaste är överst till vänster. Bibliotekskommitténs medlemmar har nyligen klistrat in Exlibris där det saknats.

Vi har fyra Exlibris genom åren, det nyaste är överst till vänster.